Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

WR
( 2.178 )

Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied

> Stel een Juridische vraag


ECLI:NL:HR:2012:BV1769
LJN BV1769, Hoge Raad, 10/05298
Datum uitspraak: 16-03-2012
Datum publicatie: 16-03-2012
Rechtsgebied: Civiel overig
Soort procedure: Cassatie
Vindplaats: 
RvdW ; 2012, 426
WR ; 2012, 40
 
Inhoudsindicatie: Art. 81 RO. Beëindiging huur bedrijfsruimte wegens dringend eigen gebruik. Art. 7:296 BW.
ECLI:NL:GHAMS:2012:BV6647
LJN BV6647, Gerechtshof Amsterdam, 200.060.885/01
Datum uitspraak: 21-02-2012
Datum publicatie: 22-02-2012
Rechtsgebied: Handelszaak
Soort procedure: Hoger beroep
Vindplaats: 
NJF ; 2012, 130
WR ; 2012, 54
 
Inhoudsindicatie: Huur woonruimte. Algemene huurvoorwaarden zijn eerst na ondertekening van de overeenkomst overhandigd, maar gelet op de omstandigheden tijdig. Beding dat boete stelt op onbevoegde onderverhuur is ...
ECLI:NL:RBAMS:2012:BV6356
LJN BV6356, Rechtbank Amsterdam, 507724 / KG ZA 12-10 HJ/SvE
Datum uitspraak: 15-02-2012
Datum publicatie: 21-02-2012
Rechtsgebied: Civiel overig
Soort procedure: Kort geding
Vindplaats: 
PRG ; 2012, 95
WR ; 2012, 57 ; Redactie
 
Inhoudsindicatie: Vordering in kort geding tot ontruiming van een woning toegewezen. Huisbewaarderschap. Voorop moet worden gesteld dat de aanduiding van partijen van hun rechtsverhouding niet beslissend is voor de ...
ECLI:NL:HR:2012:BU8174
LJN BU8174, Hoge Raad, 10/03328
Datum uitspraak: 10-02-2012
Datum publicatie: 10-02-2012
Rechtsgebied: Civiel overig
Soort procedure: Cassatie
Vindplaats: 
RvdW ; 2012, 282
NJ ; 2012, 113
WR ; 2012, 52
 
Inhoudsindicatie: Huur appartement. Vordering verhuurder tot verwijdering van door huurder geplaatste schotelantenne. Oordeel dat huurder uit hoofde van art. 5:120 lid 2 BW is gebonden aan bepalingen in huishoudelijk ...
ECLI:NL:HR:2012:BU5602
LJN BU5602, Hoge Raad, 11/00524
Datum uitspraak: 10-02-2012
Datum publicatie: 10-02-2012
Rechtsgebied: Civiel overig
Soort procedure: Cassatie
Vindplaats: 
RvdW ; 2012, 279
WR ; 2012, 39
 
Inhoudsindicatie: Huur. Doorbreking rechtsmiddelenverbod art. 7:230a lid 8 BW. Toepasselijkheid afdeling 7.4.6 BW (bedrijfsruimte). Vraag of gehuurde is aan te merken als onroerende aanhorigheid in de zin van art. ...
ECLI:NL:GHSHE:2012:BV1717
LJN BV1717, Gerechtshof 's-Hertogenbosch, HD 200.082.943
Datum uitspraak: 24-01-2012
Datum publicatie: 27-01-2012
Rechtsgebied: Civiel overig
Soort procedure: Hoger beroep kort geding
Vindplaats: 
WR ; 2012, 55
 
Inhoudsindicatie: Buitengerechtelijke ontbinding huurovereenkomst woonruimte op de voet van artikel 7:231 lid 2 BW vanwege sluiting woning door burgemeester op grond van artikel 13b Opiumwet.
ECLI:NL:GHSGR:2012:BV1682
LJN BV1682, Gerechtshof 's-Gravenhage, 200.084.102/01
Datum uitspraak: 17-01-2012
Datum publicatie: 24-01-2012
Rechtsgebied: Civiel overig
Soort procedure: Hoger beroep kort geding
Vindplaats: 
WR ; 2012, 46
 
Inhoudsindicatie: mededingingsrecht; branchebeschermingsclausule in huurovereenkomst in strijd met 6 Mw ?
ECLI:NL:GHLEE:2012:BV0693
LJN BV0693, Gerechtshof Leeuwarden, 200.076.230/01
Datum uitspraak: 10-01-2012
Datum publicatie: 11-01-2012
Rechtsgebied: Handelszaak
Soort procedure: Hoger beroep
Vindplaats: 
WR ; 2012, 47
 
Inhoudsindicatie: Huur bedrijfsruimte. Opzegging huur winkel in ziekenhuis. Opzeggingsbrief bevat ten onrechte geen gronden. Latere toevoeging laat ten onrechte open of ziekenhuis zelf gaat exploiteren of opnieuw aan ...
ECLI:NL:RBALM:2012:BV0622
LJN BV0622, Rechtbank Almelo, 125894 / KG ZA 12-1
Datum uitspraak: 10-01-2012
Datum publicatie: 11-01-2012
Rechtsgebied: Faillissement
Soort procedure: Kort geding
Vindplaats: 
JOR ; 2012, 96
WR ; 2012, 49
 
Inhoudsindicatie: Opzegging door curator overeenkomstig artikel 39 Faillissementswet. Belangenafweging.
ECLI:NL:GHARN:2011:BV0332
LJN BV0332, Gerechtshof Arnhem, 200.072.096
Datum uitspraak: 27-12-2011
Datum publicatie: 06-01-2012
Rechtsgebied: Civiel overig
Soort procedure: Hoger beroep
Vindplaats: 
WR ; 2012, 42
 
Inhoudsindicatie: Gevolgen voor posities hoofdhuurder en onderhuurder als bij onderhuur niet is gehandeld overeenkomstig de Leegstandswet.