Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

WR

6 Rechterlijke Uitspraken

6 rechterlijke uitspraken gevonden binnen het rechtgebied Insolventierecht.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 17-2-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Faillissementsrecht. Door failliet gesloten huurovereenkomst; opzegging door curator (art. 39 Fw). Aansprakelijkheid boedel voor leegstandsschade verhuurder. Bankgarantie, regres bank op...
Datum uitspraak: 9-1-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Prejudiciële vraag (art. 392 Rv). Faillissementsrecht. Vraag of art. 39 lid 1 Fw ook geldt voor de huur van roerende zaken. Hoge Raad beantwoordt die vraag bevestigend.
Datum uitspraak: 11-7-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Faillissementsrecht. Pluraliteitsvereiste (HR 22 maart 1985, ECLI:NL:HR:1985:AG4980, NJ 1985/548). Vorderingen tot verschaffen huurgenot en tot onderhoud aan het gehuurde. Eisen voor...
Datum uitspraak: 4-3-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

samenhang met artikel 305, tweede lid, Fw . Moratorium kan slechts worden verleend indien het ontruimingsvonnis uitsluitend op huurachterstand is gebaseerd. In het onderhavige is het...
Datum uitspraak: 10-1-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Opzegging door curator overeenkomstig artikel 39 Faillissementswet . Belangenafweging.
Datum uitspraak: 16-2-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Aansprakelijkheid boedel wegens faillissement huurder. Art. 7:266 BW, 39 FW

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature