Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online


 

E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:GHAMS:2016:5499
Gerechtshof Amsterdam, 200.182.363/01

Inhoudsindicatie:

Huur bedrijfsruimte. Wie als huurder moet worden aangemerkt. Stilzwijgende bekrachtiging door BV na haar oprichting van sluiting huurovereenkomst? Mogelijkheid tot het sluiten van een huurovereenkomst van minder dan twee jaar nadat een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd door middel van een vaststellingsovereenkomst tot een einde is gekomen. Is de later gesloten overeenkomst voor minder dan twee jaar in wezen een voortzetting van de eerdere overeenkomst, zodat aan huurder toch huurbescherming toekomt? Beroep op misbruik van recht en beperkende werking redelijkheid en billijkheid.

Wetsartikelen: 7:301 lid 1 BW, 2:203 lid 1 en 2 BW

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug